(Electric (Cavity & Anomaly exploration

پروژه هایی که مشاهده می کنید سال های گذشته به صورت همکار در انجام آنها مشارکت داشته و از همکاران عزیز و محترمم کمال تشکر را دارم و امیدوارم که باز هم با یکدیگر برای شناساندن هر چه بهتر علم ژئوفیزیک به جامعه ایران تلاش کنیم.
با تشکر
بررسی تاسیسات و بی هنجاری زیر سطح زمین (مانند مسیر قنات های قدیمی، زون های سُست، نفوذ آب زیر سطحی و غیره) با روش ژئوالکتریک.

ژئوفيزيک - geophysics

Picture 1 of 19

انجام مطالعات ژئوفيزيک (ژئوالکتريک) جهت تعيين بي هنجاري هاي زير سطحي انجام مطالعات ژئوفيزيک (ژئوالکتريک) جهت تعيين مکان آب زيرزميني براي حفر چاه آب براي مصارف کشاورزي، باغات، کارگاهي و صنعتي، ويلا، مرغداري و معادن انجام مطالعات ژئوفيزيک لرزه نگاري (دانهول) جهت تعيين تيپ خاک زمين و مطالعات ژئوتکنيک. انجام مطالعات ژئوفيزيک جهت اکتشاف مواد معدني انجام مطالعات مگنتومتري و Ip