پروژه های اخیرا انجام شده

شرکت زمین پارس ژرف کاو (ژئو پارس)، طراح، مجری و ناظر کلیه مطالعات و پروژه های ژئوفیزیکی و امور اکتشافات سطحی و زیر سطحی با نهایت احترام آماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می باشد

تصویر روز

Downhole seismic test، ژئوفیزیک، لرزه نگاری، دانهول، آزمایش دانهول، تیپ خاک، مطاعات خاک، ژئوتکنیک، موج برشی، مدول های خاک, Vs30, shear wave, soil type, seismic test, geophysics, geopars, geo pars, zamin pars
Downhole seismic test