اکتشاف آب زیر زمینی

ژئوالکتریک(اکتشاف آب زیرزمینی)

همانطور که در بخشهای دیگر سایت اشاره گردید از میان روشهای ژئوفیزیکی ، روش ژئوالکتریک با وجود هزینه های کم دارای دقت بالایی بوده و لذا برای اکتشافات منابع آب بسیار کاربردی می باشد. مطالعات منابع آب در زمینه های

چرایی و اهمیت مطالعات ژئوفیزیک

مطالعات ژئوفیزیک طیف گسترده ای از مطالعات را شامل می شود و به نوعی همیار و کمک کننده به علوم دیگر و بخصوص علوم مهندسی است. از آن جمله می توان علم مهندسی عمران، سد سازی، معدن و بسیاری دیگر از علوم که به نوعی نیاز مند مطالعات پیش از انجام عملیات اجرایی دارند را نام برد.
کاهش ذخایر آب زیرزمینی از یک طرف و هزینه های بالای حفاری از طرف دیگر، دستیابی به منابع آب زیرزمینی را بیش از پیش دشوار نموده است. قطعا بدون انجام مطالعات صحیح، ریسک دستیابی به این منبع رحمت الهی بسیاربالا است. مطالعات ژئوفیزیک به عنوان تنها روش شناسایی دقیق آب زیرزمینی می تواند با شناسایی زون های آبدار ، تعیین عمق مفید حفاری ،تعیین روش حفاری، تعیین میزان آبدهی و کیفیت آب، سبب دستیابی به نتایج خوب و کاهش ریسک و هزینه های حفاری شود.شرکت زمین پارس ژرف کاو (ژئوپارس) آماده است تا با بیش از بیست سال سابقه درخشان در این راه درکنار شما باشد.

تصاویر

Read more

تصویر برگزیده

groundwater exploration
اکتشاف آب زيرزميني (آبیابی)